OOP - Polymorphism (Çok Biçimlilik)

 Polymorpshism (Çok Biçimlilik)


    Polymorphism(çok biçimlilik) NYP'de programlama dilinin farklı tip verileri ve sınıfları farklı şekilde işleme yeteneğini belirten özelliğidir. Daha belirgin olmak gerekirse, metotları ve türetilmiş sınıfları yeniden tanımlama yeteneğidir.

    Polimorfizm, alt sınıfların ata sınıflardaki metotları geçersiz kılması(method overriding) sayesinde çok biçimli olarak davranmasına denir. Bu sayede alt sınıf ata sınıfından gelen davranışı kendine göre şekillendirebilir.

    Metotlarda "Geçersiz Kılma" ise bir alt sınıfın içine doğrudan ya da dolaylı ata sınıflarından gelen bir(ya da daha fazla) yöntemin aynısının(aynı yöntem adı ve aynı parametre listesi) kodlanmasına verilen addır.

    Polimorfizm sayesinde uygulamaların genişletilebilirliğini sağlarız ve bir ata sınıfın sunduğu yöntemleri geçersiz kılan alt sınıflar yardımı ile ata sınıfa göre kodlanmış tek bir kod kesimine farklı davranışlar yüklemek olanaklı olmaktadır. Öyleyse, elimizde esnek bir altyapı var demektir. Bu esneklik altyapıya yeni türlerin eklenmesi, kalıtım ve geçersiz kılma ilişkileri çerçevesinde oldukça kolaydır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

OCPP ve Open Source Şarj Protokolü (OCA) nedir?

SQL

GİT Notları 101