SQL

Aşağıdaki sorgu senaryolarını dvdrental örnek veri tabanı üzerinden gerçekleştiriniz.

  1. film tablosunda bulunan rental_rate sütunundaki değerlerin ortalaması nedir?
  2. film tablosunda bulunan filmlerden kaç tanesi 'C' karakteri ile başlar?
  3. film tablosunda bulunan filmlerden rental_rate değeri 0.99 a eşit olan en uzun (length) film kaç dakikadır?
  4. film tablosunda bulunan filmlerin uzunluğu 150 dakikadan büyük olanlarına ait kaç farklı replacement_cost değeri vardır?

Kolay Gelsin.


SELECT AVG(rental_rate) AS average_rental_rate
FROM film;

SELECT COUNT(*) AS count_c_movies
FROM film
WHERE title LIKE 'C%';

SELECT MAX(length) AS longest_length
FROM film
WHERE rental_rate = 0.99;

SELECT COUNT(DISTINCT replacement_cost) AS distinct_replacement_costs
FROM film
WHERE length > 150;Aşağıdaki sorgu senaryolarını dvdrental örnek veri tabanı üzerinden gerçekleştiriniz.

  1. film tablosunda bulunan filmleri rating değerlerine göre gruplayınız.
  2. film tablosunda bulunan filmleri replacement_cost sütununa göre grupladığımızda film sayısı 50 den fazla olan replacement_cost değerini ve karşılık gelen film sayısını sıralayınız.

3. customer tablosunda bulunan store_id değerlerine karşılık gelen müşteri sayılarını nelerdir? 4. city tablosunda bulunan şehir verilerini country_id sütununa göre gruplandırdıktan sonra en fazla şehir sayısı barındıran country_id bilgisini ve şehir sayısını paylaşınız.

Kolay Gelsin.


SELECT rating, COUNT(*) AS film_count

FROM film

GROUP BY rating;SELECT replacement_cost, COUNT(*) AS film_count
FROM film
GROUP BY replacement_cost
HAVING COUNT(*) > 50
ORDER BY film_count DESC;

SELECT store_id, COUNT(*) AS customer_count
FROM customer
GROUP BY store_id;

SELECT country_id, COUNT(*) AS city_count
FROM city
GROUP BY country_id
ORDER BY city_count DESC
LIMIT 1;

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

OCPP ve Open Source Şarj Protokolü (OCA) nedir?

GİT Notları 101