Kayıtlar

Ekim, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SQL

Aşağıdaki sorgu senaryolarını  dvdrental  örnek veri tabanı üzerinden gerçekleştiriniz. film  tablosunda bulunan  rental_rate  sütunundaki değerlerin ortalaması nedir? film  tablosunda bulunan filmlerden kaç tanesi 'C' karakteri ile başlar? film  tablosunda bulunan filmlerden rental_rate değeri 0.99 a eşit olan en uzun (length) film kaç dakikadır? film  tablosunda bulunan filmlerin uzunluğu 150 dakikadan büyük olanlarına ait kaç farklı replacement_cost değeri vardır? Kolay Gelsin. SELECT AVG(rental_rate) AS average_rental_rate FROM film; SELECT COUNT(*) AS count_c_movies FROM film WHERE title LIKE 'C%'; SELECT MAX(length) AS longest_length FROM film WHERE rental_rate = 0.99; SELECT COUNT(DISTINCT replacement_cost) AS distinct_replacement_costs FROM film WHERE length > 150; Aşağıdaki sorgu senaryolarını  dvdrental  örnek veri tabanı üzerinden gerçekleştiriniz. film  tablosunda bulunan filmleri  rating  değerlerine göre gruplayınız. film  tablosunda bulunan filmleri  r