Kayıtlar

2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

OOP - Örnekler

Resim
Zoo Diagram Zoo Diagram   Elevator Diagram Airline Diagram Movie Diagram Zoo Diagram Flight Diagram Uçuşların ve pilotların yönetimi için bir sistem tasarlayın. Hava yolu şirketleri uçuşları gerçekleştirir. Her hava yolunun bir kimliği vardır. Hava yolu şirketi, farklı tipteki uçaklara sahiptir. Uçaklar çalışır veya onarım durumunda olabilir. Her uçuşun benzersiz kimliği, kalkacağı ve ineceği havaalanı, kalkış ve iniş saatleri vardır. Her uçuşun bir pilotu ve yardımcı pilotu vardır ve uçağı kullanırlar. Havaalanlarının benzersiz kimlikleri ve isimleri vardır. Hava yolu şirketlerinin pilotları vardır ve her pilotun bir deneyim seviyesi mevcuttur. Bir uçak tipi, belirli sayıda pilota ihtiyaç duyabilir. Bu sistemi tasvir eden Class(Sınıf) diyagramını çiziniz. Film Diagram Online film satan veya kiralayan uygulamanın sistemini tasarlayın. Uygulamada filmler listelenebilir, sıralanabilir ve kullanıcılar uygulamaya abone olabilir. Kullanıcılar abonelik için sistem üzerinden kredi satın alır.

OOP - Abstraction (Soyutlama)

Resim
 Abstraction (Soyutlama) Nesne yönelimli programlamada Soyutlama (Abstraction) ilkesi, eğer bir sınıf için nesne üretmek mantıksız geliyorsa o sınıf soyutlanabilir . Alt sınıfların ortak özelliklerini ve işlevlerini taşıyan ancak henüz bir nesnesi olmayan bir üst sınıf oluşturmak istenirse bir soyut (abstract) üst sınıf oluşturulur. Soyutlama, bir sınıfa veya metoda temel görevlerin tanımlanması, detayların ise tanımlanmaması demektir. Temel olarak bir soruna ait çözüme giderken kullanılacak yöntemlerin, ilk etapta daha genel basit ve soyut bir tanımını yapmaktır.

OOP - Polymorphism (Çok Biçimlilik)

Resim
 Polymorpshism (Çok Biçimlilik)      Polymorphism(çok biçimlilik) NYP'de programlama dilinin farklı tip verileri ve sınıfları farklı şekilde işleme yeteneğini belirten özelliğidir. Daha belirgin olmak gerekirse, metotları ve türetilmiş sınıfları yeniden tanımlama yeteneğidir.      Polimorfizm, alt sınıfların ata sınıflardaki metotları geçersiz kılması(method overriding) sayesinde çok biçimli olarak davranmasına denir. Bu sayede alt sınıf ata sınıfından gelen davranışı kendine göre şekillendirebilir.      Metotlarda "Geçersiz Kılma" ise bir alt sınıfın içine doğrudan ya da dolaylı ata sınıflarından gelen bir(ya da daha fazla) yöntemin aynısının(aynı yöntem adı ve aynı parametre listesi) kodlanmasına verilen addır.      Polimorfizm sayesinde uygulamaların genişletilebilirliğini sağlarız ve bir ata sınıfın sunduğu yöntemleri geçersiz kılan alt sınıflar yardımı ile ata sınıfa göre kodlanmış tek bir kod kesimine farklı davranışlar yüklemek olanaklı olmaktadır. Öyleyse, elimizd

OOP - Inheritance (Kalıtım)

Resim
Inheritance ( Kalıtım ) Kalıtım, programlama ortamında da gerçek hayattaki tanımına benzer bir işi gerçekleştirir. Bir sınıfın başka bir sınıftan kalıtım yapması demek, kalıtımı yapan sınıfın diğer sınıftaki nitelik ve davranışlarını kendisine alması demektir. Kalıtımı yapan sınıfa alt sınıf, kendisinden kalıtım yapılan sınıfa ata sınıf dersek, ata sınıfta tanımlı olan her şeyin alt sınıf için de tanımlı olduğunu söyleyebiliriz. Tek Yönlü Kalıtım (Single Inheritance) Bir sınıfın başka bir sınıfı genişlettiği alt ve ata sınıf ilişkisini ifade eder. Bu örnekte B sınıfı A sınıfını miras alır ve A sınıfındaki tüm nitelik ve davranışlara erişebilir. Çoklu Kalıtım (Multiple Inheritance) Bir sınıfın birden fazla sınıfı miras almasını ifade eder;Bu,bir alt sınıfın iki ata sınıfa sahip olduğu anlamına gelir. Not:Java çoklu kalıtımı desteklemez ınterface kullanır Çok Seviyeli Kalıtım (Multilevel Inheritance) Bir sınıfa ait alt sınıfın başka sınıfları genişletmesine denir. Hiyerarşik Kalıtım (Hie

OOP (Object Oriented Programming)

Resim
OOP (Object Oriented Programming) Nesne yönelimli programlama 4 temel ilke üzerine kuruludur. Bir programlama dilinin nesne yönelimli programlamayı uyguladığını anlamak için bu 4 temel ilkeyi sağlıyor olması gereklidir. Bu temel ilkeler kodların değiştirilebilirlik, yeniden kullanım ve esneklik gibi kriterlerin sağlanmasına ön ayak olurlar Bu ilkeler; Encapsulation (Kapsülleme) Inheritance (Kalıtım) Polymorphism (Çok Biçimlilik) Abstraction (Soyutlama) Encapsulation (Kapsülleme - Harmanlama)      Kapsülleme ilkesi, bir sınıfta ait niteliklerin ancak o sınıfa ait metotlar tarafından değiştirilebilmesi ve okunabilmesi ilkesidir.Bu ilke sayesinde nesnelerde oluşacak anlamsızlıkların önüne geçilebilir.     Ayrıca değişkenlere sınıfların dışında erişim olmaması ve bir sınıf içindeki değişkenlerin nasıl ve ne kadar olacağının da başka kodlardan saklanmış  olması anlamına gelir. Böylelikle değişkenlerimizi sarmalayarak istenmeyen durumlardan korunacak bir filtre haline dönüştürebiliriz. Er

EVSE Bulut Sistemleri Sunumu

Resim
Günümüzün kaçınılmaz teknolojilerinden biri olan Elektrikli Araç Şarj Cihazları ve bunların iot sistemler ile haberleşmesine olanak sağlayan bulut hizmetlerinin kısa bir özetini bu blog yazımda bulabilirsiniz.