OOP - Inheritance (Kalıtım)


Inheritance ( Kalıtım )


Kalıtım, programlama ortamında da gerçek hayattaki tanımına benzer bir işi gerçekleştirir.

Bir sınıfın başka bir sınıftan kalıtım yapması demek, kalıtımı yapan sınıfın diğer sınıftaki nitelik ve davranışlarını kendisine alması demektir.

Kalıtımı yapan sınıfa alt sınıf, kendisinden kalıtım yapılan sınıfa ata sınıf dersek, ata sınıfta tanımlı olan her şeyin alt sınıf için de tanımlı olduğunu söyleyebiliriz.

Tek Yönlü Kalıtım (Single Inheritance)

Bir sınıfın başka bir sınıfı genişlettiği alt ve ata sınıf ilişkisini ifade eder.
Bu örnekte B sınıfı A sınıfını miras alır ve A sınıfındaki tüm nitelik ve davranışlara erişebilir.

Çoklu Kalıtım (Multiple Inheritance)

Bir sınıfın birden fazla sınıfı miras almasını ifade eder;Bu,bir alt sınıfın iki ata sınıfa sahip olduğu anlamına gelir.
Not:Java çoklu kalıtımı desteklemez ınterface kullanır


Çok Seviyeli Kalıtım (Multilevel Inheritance)

Bir sınıfa ait alt sınıfın başka sınıfları genişletmesine denir.

Hiyerarşik Kalıtım (Hierarchical Inheritance)

Birden fazla sınıfın aynı genişlettiği bir alt ve üst sınıf ilişkisini ifade eder.

Hibrit Kalıtım (Hybrid Inheritance)

Programda birden fazla kalıtım türünün kombinasyonuna denir.


Inheritance Mantığı


Bir üniversitenin işlerinin yürütüldüğü bir program yazdığımızı varsayalım.Programda li tüm olayları modelleyerek sınıflar haline getirelim ve bu sınıfların niteliklerini davranışlarını belirleyelim.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

OCPP ve Open Source Şarj Protokolü (OCA) nedir?

SQL

GİT Notları 101