Mehmet Şevket EYGİ Gençlere öğütleri
Okumak, öğrenmek, öğrendiklerini hayata uygulamak şartıyla İHYA kişinin ebedî saadetine yol açar.

      (Bugünle ve yarınla ilgili…)

Adam olma niyetine sahip ol. Doktor, mühendis, hukukçu, iktisatçı, şucu veya bucu olmak isteğinden önce, adam olmak isteğine ve niyetine sahip ol. Böyle bir niyete sahip olmamak seni mecazî manada öldürür, bitirir, harcar.

Adam olma iradesine, cehdine, gayretine, azmine sahip ol.

Adam olmak için uygun bir plan ve proje gerektiği bilgisine sahip ol.

Kendini harcama.

Kendini, birtakım yetersiz adamların ve kurumların harcamasına izin verme.

İnsanı insan yapan lisandır. Üç beş yüz kelimelik sokak Türkçesiyle adam olamazsın. En az otuz bin kelimeli ve terimli zengin edebî yazılı Türkçe öğren.

Fuzulî Türkçesini bil, anla, ondan zevk al.

Tarih kültürüne sahip ol. Ülkenin, milletinin, devletinin ve insanlığın tarihini doğru olarak bil. Mavallarla, masallarla dolu ideolojik ve mitolojik tarihi reddet, kus.

Bir Fransız, İngiliz, İsviçre, Alman, Japon, Singapur lisesinde öğretildiği kadar felsefe kültürüne sahip ol.

Bilhassa sağlam ve yeterli mantık kültürü edin.

Hikmet öğren, hikmetli ol.

Sanat, estetik, güzellik boyutuna sahip ol.

İslam, Kur’an, Sünnet ahlakı ile ahlaklı ol.

Bedevî olma, medenî ol.

Doğru ve dürüst (müstaqim) ol.

Gerçekten vatansever ol.

Âdil ol, mutedil ol, insaflı ol.

Vicdanlı ol.

Hiçbir konuda holiganlık yapma, fanatizm sergileme.

Erdemli ol.

Erdemli olduğunu sen ve dostların söylemesin, düşmanların ve karşıtların söylesin.

Asla sahtekârlık, soytarılık yapma.

Arivist olma.

Kalemini, vicdanını satma kiralama.

Haram kazanma, haram yeme, haramla zengin olma.

Sana yapılmasını istemediğin şeyleri, sen de başkasına yapma.

Gururlu kibirli olma, mütevazı ol.

Cimri olma, cömert ol.

Cimri olmamak şartıyla kanaatli ol.

Hayırsever ve paylaşıcı ol.

Lisanını yalan gıybet, iftira gibi dil âfetlerinden koru.

Kadınlara saygılı ol. Başkalarının analarına, eşlerine, bacılarına, kızlarına kötü gözle bakma, göz zinası yapma.

Girişimci ol, kendi işini kendin kur, yanında adam istihdam et, ekmek kazandır.

Lüksten uzak dur.

İsraf etme.

Büyüklerimize hürmet et.

Küçüklerimize merhamet et.

İnsanların meleği ol, şeytanı ve kurdu olma.

Kendini beğenme, gurura ve kibre kapılma.

Paran da olsa, orta halli yaşa.

Ne oldum deme, ne olacağım de.

Bütün iyi, güzel, doğru şeylerde bütün gayretinle birinci olmaya çalış.

İlim, irfan, kültür, ahlak, fazilet, güzellik güç kaynağıdır. Bunlara sahip ol, güçlü ol.

Kahraman ol, hain ve alçak olma.

Akl-ı selim (sağduyu) sahibi ol.

Sana merhamet edilmesini istiyorsan, öncelikle sen merhametli ol.

Allah’ın sana yardım etmesini istiyorsan, sen kendine yardım et.

Vesile ve sebeplere yapış.

İmana, İslam’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, hikmete sarıl, onlar yükseltir.

Doğru söyle yaz, sakın aldatma.

Emanetlere hıyanet etme.

Ehliyetin yoksa, yeterli değilsen, bir işe talip olma.

Aldığın maaşın, ücretin helal olmasını istiyorsan işini doğru dürüst yap, kaytarma, ihmal etme.

İş için sana emanet edilmiş vasıtaları özel işlerinde kullanma.

Yükselmek, menfaatlenmek için yalakalık, yağcılık, meddahlık yapma.

Ne oldum delisi, türedi, sonradan görmüş olma.

İslam’ı doğru öğren, öğrendiklerini hayata doğru olarak uygula.

Bir yıllık Türkçe okuma yazmayı öğren.

Elyazın cahil yazısı olmasın, kültürlü insan yazısı olsun.

Cep telefonu manyağı, bağımlısı, hastası, delisi, çılgını, holiganı, kölesi olma.

İhtiyacının ötesinde lüks otomobil alma,

İhtiyacının ötesinde lüks mesken edinme.

İnsan gibi ye, hayvan gibi yeme.

Güzel giyin, palyaçoya benzeme.

(Kızlar ve hanımlar için) Şer’î tesettüre bürün, şeytanî tesettürden uzak dur.

Mukaddesat sömürücüsü alçak, şerefsiz, namussuz ve rezillerden uzak dur.

Nezaket ve kibarlık konusunda seni gören Japonlar sana hayran kalsın.

Almanlar, çalışkanlık konusunda senin çok gerinde kalsın.
Şeyh/İmam Şamil gibi gerçek kahramanları örnek al, onlara benzemeye çalış, onları taklit et.

Papaza kızıp oruç bozma… Bozuklara bakıp gerçek tasavvufun, tarikatların, icazetli faziletli şeyhlerin aleyhinde bulunma, onlara düşmanlık etme.

Doğduğunda sen ağlıyordun, etrafındakiler gülüyordu. Öyle bir ömür sür ki, öldüğünde sen gülerek git, herkes ardından ağlasın.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

OCPP ve Open Source Şarj Protokolü (OCA) nedir?

SQL

GİT Notları 101